Diensten
Hypotheekadvies en financiële planning Berkel en Rodenrijs 010-2265732 06-50741751
Financiële Planning


Financiële Planning is een methode om uw financiële situatie in kaart te brengen waarbij wordt uitgegaan van uw besteedbaar inkomen (= uw inkomsten vermindert met uw vaste uitgaven). Financiële Planning is voor iedereen aan te bevelen! Bij het in beeld brengen van de financiële situatie wordt namelijk uitgegaan van de volgende scenario's:

  • Lang levenscenario (inzage in uw besteedbaar inkomen nu en vanaf uw pensioendatum)
  • Overlijdensscenario (wat is het gevolg op uw besteedbaar inkomen als door overlijden een inkomen wegvalt)
  • Arbeidsongeschiktheidscenario (hoe pakt de WIA financieel uit als u daarmee geconfronteerd wordt)

Aan de hand van de gemaakte scenario's wordt vervolgens gericht toegewerkt naar een invulling van uw persoonlijke financiële doelen. In een combinatie van vermogens- en inkomensplanning wordt u in staat gesteld in te spelen op toekomstige gebeurtenissen waar mogelijk gebruikmakend van (fiscale) voordelen. Financiële Planning houdt rekening met tal van financiële risico's en veranderingen die zich in uw leven c.q. onderneming kunnen voordoen. Nadat voor u een financieel plan is opgemaakt is het raadzaam deze periodiek met ons te bespreken omdat wijzigingen in wet-/regelgeving en sociale voozieningen vaak impact hebben op een financieel plan.

Wilt u meer weten over financiële planning of onze werkwijze, neemt u dan contact op met JPL Financieel Advies.

Hieronder treft u een film over financiële planning


Hypotheek advies
Financiële Scan
Financiële Planning
Vermogensplanning
Spaarrekening
Samenwerkende partijen
HomeDienstenOver mijContactFavoriete linksDownloadsKlantenreactiesTwitterberichten